Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

1700X700_XRHMATOOIKONOMIKA-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά΄΄
1700X700_ELEGXOS_POIOTHTAS_02-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας΄΄
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
'' Εφαρμοσμένη Στατιστική ''

1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Κατεύθυνση : ΄΄ Βιοστατιστική΄΄
Fotolia_55575090_M-1024x662
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
1700X700_EPIXEIRHMATIKO-SXEDIASMO-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)΄΄
1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Δυνατότητα για εξ αποστάσεως φοίτηση

previous arrow
next arrow

Το Πανεπιστήμιο

Υποβολή Αιτήσεων

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Προοπτικές Απασχόλησης

Αίτηση Εγγραφής – Έντυπα:

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται:

εδώ

Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής  docx  και σε  pdf). 
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου (εφ’ όσον είναι ήδη πτυχιούχοι).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (η συστατική σε αρχείο μορφής  pdf). 
  7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2(Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή μέσω γραπτών εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2)
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Δύο φωτογραφίες.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταυτόχρονα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mefast@unipi.gr. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Κτιριακό Συγκρότημα Νίκαιας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

210 - 4142307
τηλ. επικοινωνίας
mefast@unipi.gr
email επικοινωνίας

Κεντρικό Κτήριο
Πανεπιστημίου Πειραιώς

© Copyright – 2023  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο