Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης και από τη Γραμματεία Προέδρου.

Γραμματεία Προέδρου (Γραφείο: ΚΕΚΤ/536)
Κωνσταντίνου Αρετή
Τηλ.: 210-4142307
Email: aretikon@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γραφείο: ΚΕΚΤ/115)
Τζιβρά Γεωργία (Γραμματέας Τμήματος)
Τηλ.: 210-4142005
Email: gtzivra@unipi.gr

Κωνσταντέλου Αντωνία
Τηλ.: 210-4142084
Email: antoniak@unipi.gr

Τσιλφίδου Αθανασία
Τηλ.: 210-4142222
Email: tsilfidou@unipi.gr

Γαραντζιώτη Γεωργία

Τηλ.: 21041420286

Email: ggarantz@unipi.gr