Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

1700X700_XRHMATOOIKONOMIKA-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά΄΄
1700X700_ELEGXOS_POIOTHTAS_02-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας΄΄
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
'' Εφαρμοσμένη Στατιστική ''

1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Κατεύθυνση : ΄΄ Βιοστατιστική΄΄
Fotolia_55575090_M-1024x662
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
1700X700_EPIXEIRHMATIKO-SXEDIASMO-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)΄΄
1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Δυνατότητα για εξ αποστάσεως φοίτηση

previous arrow
next arrow

Το Πανεπιστήμιο

Υποβολή Αιτήσεων

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Προοπτικές Απασχόλησης

Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών:

Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων συνήθως γίνεται σε δύο περιόδους, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ είναι περίπου 25 ανά έτος (το ανώτατο όριο είναι 50 ανά έτος). Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων συναφών τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, ΦΕΚ 114α. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ υπάρχουν δύο κριτήρια. Κάθε φοιτητής δηλώνει με ποιο ή ποια από τα κριτήρια επιθυμεί να κριθεί η υποψηφιότητά του για το ΠΜΣ.

Κριτήριο Α : Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, συστατικές επιστολές.

Κριτήριο Β : Επίδοση σε εξετάσεις, συνέντευξη, συστατικές επιστολές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Με βάση τα παραπάνω, για κάθε φοιτητή διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία αυτή προτείνεται συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο Άρθο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Κτιριακό Συγκρότημα Νίκαιας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

210 - 4142307
τηλ. επικοινωνίας
mefast@unipi.gr
email επικοινωνίας

Κεντρικό Κτήριο
Πανεπιστημίου Πειραιώς

© Copyright – 2023  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο