Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

1700X700_XRHMATOOIKONOMIKA-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά΄΄
1700X700_ELEGXOS_POIOTHTAS_02-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας΄΄
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
'' Εφαρμοσμένη Στατιστική ''

1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Κατεύθυνση : ΄΄ Βιοστατιστική΄΄
Fotolia_55575090_M-1024x662
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
1700X700_EPIXEIRHMATIKO-SXEDIASMO-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)΄΄
1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Δυνατότητα για εξ αποστάσεως φοίτηση

previous arrow
next arrow

Το Πανεπιστήμιο

Υποβολή Αιτήσεων

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Προοπτικές Απασχόλησης

Οργάνωση:

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” (Υπουργική απόφαση Β7/300, ΦΕΚ 44/22-01-2002, τροποποίηση ΦΕΚ 1495/10-10-2006, απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 20.04.2010, συνεδρία 5η).

Το ΠΜΣ έχει στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή, όπως η Στατιστική, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, το εργαστήριο, τα στατιστικά πακέτα, και το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” είναι 3 διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα (δηλαδή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο) καθώς και η υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο 3ο εξάμηνο σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων συναφών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, Φ.Ε.Κ. 114α.

Κτιριακό Συγκρότημα Νίκαιας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

210 - 4142307
τηλ. επικοινωνίας
mefast@unipi.gr
email επικοινωνίας

Κεντρικό Κτήριο
Πανεπιστημίου Πειραιώς

© Copyright – 2023  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο