Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

1700X700_XRHMATOOIKONOMIKA-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά΄΄
1700X700_ELEGXOS_POIOTHTAS_02-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας΄΄
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
'' Εφαρμοσμένη Στατιστική ''

1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Κατεύθυνση : ΄΄ Βιοστατιστική΄΄
Fotolia_55575090_M-1024x662
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
1700X700_EPIXEIRHMATIKO-SXEDIASMO-1024x421
Κατεύθυνση:
΄΄Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)΄΄
1700X700_BIOSTATISTIKH-1024x421
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
1700X700_PMS_EFARMOSMENH_STATISTIKH-1024x421

Δυνατότητα για εξ αποστάσεως φοίτηση

previous arrow
next arrow

Το Πανεπιστήμιο

Υποβολή Αιτήσεων

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Προοπτικές Απασχόλησης

Προοπτικές Απασχόλησης:

Η βασική επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στον φοιτητή του σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας, που θα τον καταστήσουν ικανό για συνεχή βελτίωση και ανέλιξη είτε μετά το πέρας των σπουδών του επιλέξει να ριχτεί στον στίβο της εργασίας είτε αποφασίσει να συνεχίσει για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

H μέχρι σήμερα επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του ΠΜΣ δείχνει ότι οι απόφοιτοί του μπορούν με αξιώσεις

 • να στελεχώσουν δημόσιους οργανισμούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργανισμών καθώς και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση,
 • να εργάζονται παραγωγικά σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, σε τμήματα στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων τραπεζικών οργανισμών, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.λ.π.
 • να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και μεθόδους, εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.

Δείτε ενδεικτικά που απασχολούνται απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική:

Αντωνίου Στέλλα: «Εργάζομαι στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στο περιφερειακό γραφείο Στατιστικής του Νομού Ροδόπης στην Κομοτηνή. Η δουλειά των περιφερειακών γραφείων είναι κυρίως η συλλογή στοιχείων, ο έλεγχος και η κωδικογράφηση ερωτηματολογίων και η αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία προς επεξεργασία. Συλλέγουμε στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (από την οποία προκύπτουν οι δείκτες ανεργίας και απασχόλησης του πληθυσμού), τη Φυσική και Μεταναστευτική Κίνηση του πληθυσμού, το Ζωικό και Φυτικό Κεφάλαιο, τους Βιομηχανικούς Δείκτες, το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών, τους Οικογενειακούς Προϋπολογισμούς, την Εκπαίδευση, τα Τροχαία Ατυχήματα κλπ.»

Αντωνοπούλου Ευθυμία: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2011. Εργάζομαι στην Εθνική Ασφαλιστική ως διακεκριμένη ασφαλιστική σύμβουλος στο πιο νευραλγικό και ζωντανό κομμάτι της εταιρίας, αυτό των πωλήσεων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν και οι σπουδές μου. Καθημερινά, επιδιώκω την ορθή καθοδήγηση και επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων που έχει κάθε άτομο ή επιχείρηση παρέχοντας ενημέρωση με σκοπό τη σωστή ανάληψη του εκάστοτε κινδύνου.»

Δοντάς Γεώργιος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2012. Εργάζομαι στην εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ως προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Χρονοδιαγραμμάτων και Κόστους. Στα αντικείμενα της εργασίας μου περιλαμβάνονται:

 • Έλλογος στατιστικός προγραμματισμός με R (Literate Statistical Programming).
 • Ανάπτυξη προϊόντων ανάλυσης δεδομένων (R, shiny, solidify, rCharts).
 • Συλλογή, οργάνωση, επιθεώρηση και επεξεργασία / αξιολόγηση στοιχείων χρόνου, κόστους και χρηματοροών των έργων της εταιρείας
 • Ανάλυση δεδομένων (υπερβάσεις χρόνου και κόστους στην κατασκευή έργων / ανάλυση επίτευξης εταιρικών στόχων / ανάλυση χρονοσειρών απορρόφησης κοινοτικών πόρων κλπ.)
 • Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων κοστολογικών στοιχείων τεχνικών έργων. Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους κατασκευής τεχνικών έργων.”

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι αρκετά χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι οι προσδοκίες μου από αυτό εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Ελευθεράκη Αναστασία: «Από τον Οκτώβριο του 2007 απασχολούμαι ως βιοστατιστικός στην Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HECOG). Η εταιρία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με σκοπό την έρευνα για τον καρκίνο. Ασχολούμαι με το σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών (μέγεθος δείγματος, ισχύς) καθώς και τη διαχείριση-ανάλυση των δεδομένων με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.»

Καλαμάρας Δημήτριος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2005. Εργάζομαι στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων System Συμβουλευτική ΑΕ στη διεύθυνση έργων και μελετών. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Κανίστρας Κωνσταντίνος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2014. Εργάζομαι στην Εταιρεία IRI ως Modeling Statistician. Τα αντικείμενα της εργασίας μου περιλαμβάνουν:

 • Working in Analytics with large datasets
 • Designing and managing data, building models and assessing their quality
 • Designing experiments and assessing their results
 • Developing and designing monitoring process for model performance”

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά.»

Καποδίστριας Νίκος: «Εργάζομαι στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών. Αρμοδιότητα του Τμήματός μου είναι η συλλογή σε μηνιαία βάση του κύκλου εργασιών/πωλήσεων και νέων παραγγελιών όλων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας μας, οποιουδήποτε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος μας είναι η κατάρτιση βραχυπρόθεσμων δεικτών (π.χ. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής) για την παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών, υπηρεσιών αλλά και της εξέλιξης της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, ως ένδειξη μελλοντικής παραγωγής. Παράλληλα και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα μας έχει ανατεθεί η αποτύπωση των στοιχείων των στατιστικών εργασιών−ερευνών που προβλέπονται από Κοινοτικούς Κανονισμούς (σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής τους), ο έλεγχος της συγκρισιμότητας τους και η σύνταξη μελέτης τρόπων βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής στατιστικών στα ακόλουθα σημεία:

 • Tη συστηματική προσαρμογή των στατιστικών εργασιών στις έννοιες, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις που απαιτούνται για την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών.
 • Τη συνοχή των στοιχείων μεταξύ των διαφόρων ερευνών (όμοια στατιστικά στοιχεία από αξιόπιστες και προσφορότερες πηγές λήψης στοιχείων).
 • Την αποφυγή επικάλυψης μεταξύ των διαφόρων ερευνών προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό βάρος των ερευνώμενων επιχειρήσεων.
 • Την κατάρτιση προδιαγραφών για την εφαρμογή της μελέτης στις προαναφερθείσες έρευνες.»

Καρατίσογλου Δέσποινα: «Εργάζομαι στην EFG EUROLIFE από το 2006. Είναι η Ασφαλιστική Εταιρεία του ομίλου EFG EUROBANK. Εργάζομαι στον κλάδο ζωής. Στα πλαίσια της δουλειάς μου είναι η διαχείριση των ατομικών/ομαδικών συμβολαίων ζωής μέσα από το δίκτυο της Τράπεζας. Έχω όμως ασχοληθεί και με το δίκτυο των Πρακτόρων και της Open 24.»

Κωτσόβολος Ευστάθιος: «Εργάζομαι ως junior manager στη Διεύθυνση Επιχειρηματικών Κέντρων της ALPHA BANK. Εκεί, έρχονται αιτήματα από πελάτες για έγκριση χρηματοδοτήσεων-χορηγήσεων πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ (δηλ. έχοντας συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. και μέχρι 75 εκατ ευρώ). Επίσης, λειτουργεί στον ίδιο χώρο credit analysis, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος των επισφαλειών.»

Λιούρκα Δήμητρα: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2008. Εργάζομαι στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας. Αντικείμενα της εργασίας μου αποτελούν:

 • Δημιουργία και επικαιροποίηση κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων (code of best practice) για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρόπο κατάρτισης, συγκέντρωσης και πιστοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων:
 • Παρακολούθηση των μεθοδολογικών θεμάτων του ESA 2010, των οδηγιών και αποφάσεων της Eurostat.
 • Κατάρτιση ενιαίας κωδικοποίησης λογαριασμών (chart of accounts) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Το Πρόγραμμα Σπουδών ήταν άρτια σχεδιασμένο και σου παρείχε τη δυνατότητα να επιλέξεις την περαιτέρω ειδίκευση που επιθυμούσες ανάμεσα από σύγχρονες και ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις.»

Λυμπερόπουλος Δημήτριος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2006. Συνέχισα τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο και σήμερα είμαι διδάκτορας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών μου εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής με θέμα «Ανάπτυξη νέων αποτελεσμάτων για χρόνους αναμονής εμφάνισης σχηματισμών και χρήση θεωρητικών υποδειγμάτων για τη μελέτη πραγματικών δεδομένων / εφαρμογών». Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία μου.»

Μανωλιά Σταματίνα: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2012. Εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως μέλος Ε.ΔΙ.Π τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο ΠΜΣ, ενώ πλέον βρίσκομαι σε διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Μαρκάκης Μάριος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2014. Εργάζομαι στην Εταιρεία IRI (ANALYTICS CENTRE OF EXELENCE (ACE)). Τα αντικείμενα της εργασίας μου περιλαμβάνουν:

 • Using math and statistics to generate quantifiable results.
 • Designing and managing data, building models and assessing their quality
 • Compile, analyze, and report data to explain economic phenomena and forecast market trends, applying mathematical models and statistical techniques.

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, ενώ συνολικά ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Μιχαλάρη Ελένη: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2015. Εργάζομαι στην εταιρεία ALTEC Software στο τμήμα Ασφαλιστικών Εφαρμογών. Το κύριο αντικείμενο της δουλειάς μου είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι χρήσιμες στην εργασία μου και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε επαγγελματικά.»

Μπάφας Παναγιώτης: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2009. Εργάζομαι στην Εταιρεία Accenture ως στατιστικός αναλυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Το αντικείμενο της εργασίας μου στην Εταιρεία είναι να κάνουμε/προτείνουμε στατιστικές αναλύσεις οι οποίες βοηθούν τους πελάτες μας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα είδη των στατιστικών αναλύσεων στις οποίες έχω δουλέψει είναι:

 • Βελτιστοποίηση (Optimization)
 • Ομαδοποίηση πελατών/ καταστημάτων (Customer/ Store Segmentation)
 • Τιμολόγηση (Pricing)
 • Πρόβλεψη (Forecasting).

Έχω δουλέψει για πελάτες οι οποίοι ανήκουν σε κλάδους λιανικής πώλησης, τηλεπικοινωνιών, ένδυσης, κ.ά. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πολύ επαγγελματικά. Επίσης οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.»

Μπάρτζης Γεώργιος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2014. Συνεχίζω τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο στο Leiden University Medical Center σε συνεργασία με το Wageningen University.My work focuses on the development of statistical methodology to integrate heterogeneous omics datasets to predict biomarkers. There is a strong demand for powerful and transparent statistical methods for combining and analysing heterogeneous datasets and, within LUMC and WUR, various technological platforms are being developed to enable high-throughput data acquisition for omics techniques such as metabolomics, glycomics, and proteomics. In addition to research, I will be involved in teaching biostatistics and statistical genetics to students and researchers.»

Μποζούδης Μιχαήλ: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2013. Εργάζομαι στην Πολεμική Αεροπορία ως Project Manager. Αντικείμενο της εργασίας μου είναι ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της Εργοστασιακής Συντήρησης Κινητήρων για τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου και ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πολύ επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Βασίλης Νιάρχος: «Εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα, στην Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης, στο Τμήμα Ελέγχου Χαρτοφυλακίου. Εκεί ασχολούμαστε με αξιολόγηση λειτουργικών κινδύνων, προβλέψεις χρηματικών ροών, αποτίμηση χαρτοφυλακίων και ανάλυση χαρακτηριστικών της πελατείας προς την συνέπεια των πληρωμών. Η δουλειά μου είναι κυρίως η παραγωγή πλήθους τακτικών αναφορών σχετικά με την εξέλιξη των διαφόρων μεγεθών και η σύνταξη μελετών για την πρόβλεψη ή τον απολογισμό χρηματοδοτικών πολιτικών.»

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος: «Εργάζομαι στην τράπεζα HSBC, στο τμήμα Marketing & Customer propositions και το επαγγελμά μου περιγράφεται από τον τίτλο “CRMS and Research Analyst”. Το κύριο αντικείμενο της εργασίας μου είναι η διευρεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πελατειακής μας βάσης με σκοπό την αναγνώριση των άμεσων αλλά και δυνητικών αναγκών της, την κατηγοριοποίηση και την προσέγγιση κάθε πελατειακής ομάδας μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της εργασίας μου είναι η δημιουργία τακτικών αναφορών με σκοπό την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του οργανισμού σε επίπεδο πωλήσεων,  η ανάλυση και η εκτίμηση της πορείας του χαρτοφυλακίου καθώς και συνεχείς ad-hoc αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες της διοίκησης. Τέλος στα πλαίσια ευθύνης της ομάδας μου είναι η οργάνωση και η διαχείριση του συστήματος επιβράβευσης πωλήσεων των στελεχών του δικτύου καταστημάτων.»

Παπασπύρου Παρασκευή:  «Εργάζομαι στην Euler Hermes Emporiki/ ασφάλειες πιστώσεων η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της Εμπορικής Τράπεζας με αντικείμενο τη διαχείριση και ανάληψη του κινδύνου. Ξεκίνησα εκεί όταν επιλέχτηκα ως φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» να πραγματοποιήσω στην Euler Hermes Emporiki πρακτική άσκηση το καλοκαίρι του 2007. Από τον Νοέμβρη 2007 προσλήφθηκα σε αυτήν με σύμβαση αορίστου χρόνου . Είμαι υπεύθυνη για τη διαχείριση αλλαγών στο μηχανογραφικό σύστημα καθώς και για την παρακολούθηση και έλεγχο των πιστωτικών ορίων.»

Παπασταμούλης Παναγιώτης: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2005. Συνέχισα με διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Εργάζομαι τις οποίες ολοκλήρωσα το 2010. Τώρα, εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Manchester, ως μέλος της ομάδας του καθηγητή Magnus Rattray στο παν/μιο του Manchester. Ασχολούμαι με την ανάπτυξη Μπεϋζιανών μεθόδων στατιστικής για την εκτίμηση του βαθμού έκφρασης ισομορφών (isoforms) γονιδίων και ελέγχων υποθέσεων για την διαφορά του βαθμού έκφρασης αυτών, χρησιμοποιώντας RNA-sequencing data. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται (και αναπτύσσεται) αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό, όπως αυτό ορίζεται από την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου και ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν πάρα πολύ.»

Ρακιτζής Αθανάσιος: «Τελείωσα το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική το 2004. Κατόπιν, συνέχισα για διδακτορικές σπουδές υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Αντζουλάκου, τις οποίες και ολοκλήρωσα το 2008. ‘Εχω εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διδάσκοντας μαθήματα στατιστικής και πιθανοτήτων. Επίσης, έχω εργαστεί και στο University of Nantes (Γαλλία) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (Marie Curie fellow). Από τον Αύγουστο του 2014 είμαι Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διδάσκω μαθήματα πιθανοτήτων και στατιστικής, εκπονώντας παράλληλα έρευνα στην περιοχή του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Σημαντικές δραστηριότητες της εργασίας μου, εκτός από τη διδασκαλία και την έρευνα, αποτελούν η δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (κυρίως στατιστικής/πιθανοτήτων), η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και η συμμετοχή σε συνέδρια.»

Σταθάκης Αγησίλαος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2006. Εργάζομαι από το 2008 για τον οργανισμό Hellenic Lloyd’s S.A. Είναι νηογνώμονας και δραστηριοποιείται τα τελευταία 250 χρόνια στην Ναυτιλία. Επίσης, λόγο της εμπειρίας στην επιθεώρηση πλοίων δραστηριοποιήθηκε και στην πιστοποίηση της βιομηχανίας με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO. Το τμήμα της πιστοποίησης ονομάζεται LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance. Η εργασία μου έχει να κάνει με την πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στον αγροτικό τομέα Agro 2 (Ελληνικό πρότυπο) & GlobalG.A.P. (Γερμανικό πρότυπο). Είμαι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των ανθρωποημερών επιθεώρησης και του κόστους της, την κατάρτιση συμβάσεων & για τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων. Επίσης, είμαι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών της LRQA, www.lrqa.com.»

Σταθέας Γεώργιος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2013. Εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργιών. Η εργασία μου αφορά το σχεδιασμό controls (ουσιαστικά δικλείδες ασφαλείας) οι οποίες μειώνουν το λειτουργικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Θεωρώ ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε επαγγελματικά αρκετά και ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν πάρα πολύ.»

Στογιάννος Σπυρίδων – Νικόλαος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2010. Εργάζομαι στην IST sa και το κύριο αντικείμενο της εργασίας μου είναι η υλοποίηση ad-hoc λογισμικού (ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη). Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι αρκετά χρήσιμες στην εργασία μου και ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε αρκετά επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν πάρα πολύ.»

Ταμπάκη Χριστίνα: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2012. Εργάζομαι στη φαρμακευτική εταιρεία Novartis στο τμήμα της γενικής ιατρικής της εταιρείας όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, έχοντας τον ρόλο CTA (Clinical Trial Administrator). Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι αρκετά χρήσιμες στην εργασία μου, ενώ αξιολογώ ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι εκπληρώθηκαν αρκετά οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ.»

Τριανταφύλλου Ιωάννης: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2005. Είμαι διδάκτορας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και εργάζομαι ως διδάσκων μαθημάτων Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Αθήνας). Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, ενώ αξιολογώ ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν πάρα πολύ.»

Χαραλαμπόπουλος Αθανάσιος: «Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη τις σπουδές μου στο ΠΜΣ. Εργάζομαι στην εταιρεία IRI και το αντικείμενο της εργασίας μου είναι οι στατιστικές αναλύσεις αγοράς. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι αρκετά χρήσιμες στην εργασία μου, ενώ αξιολογώ ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Χωραφά Γεωργία: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2013. Εργάζομαι στη Vodafone Ελλάδος με αντικείμενα της εργασίας μου:

 • Το σχεδιασμό και αξιολόγηση marketing campaigns για τους εταιρικούς πελάτες (Cross / Up-sell products, churn reduction)
 • Το σχεδιασμό στατιστικών μοντέλων (logistic regression, survival analysis etc.) με τη χρήση SAS
 • Τις Ad-hoc αναλύσεις, profiling της εταιρικής βάσης με σκοπό την ανάπτυξη καινούριων προϊόντων, ταριφών και υπηρεσιών με τη χρήση SAS, SPSS Modeler, SQL.

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Επίσης οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.»

Ψάφος Χρήστος: «Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΠΜΣ το 2018 και εργάζομαι στην εταιρεία IRi (Analytics Centre Of Excellence (ACE)) ως Data Analyst. Οι γνώσεις που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εργασία μου στην οποία, σε μεγάλο βαθμό, τις εφάρμοσα αυτούσιες, αποτέλεσμα το οποίο αποδεικνύει τον επαγγελματικό προσανατολισμό του προγράμματος και την εργασιακή διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον επαγγελματικό κλάδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών ήταν πολύ καλά οργανωμένο και παρείχε τη δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης μέσω των άρτια σχεδιασμένων κατευθύνσεων.»

Παυλάκης Κωνσταντίνος: Ολοκληρώνοντας τις βασικές μου σπουδές στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εγγράφηκα στο ΠΜΣ της Εφαρμοσμένης Στατιστικής το οποίο ολοκλήρωσα το 2019.

Έκτοτε εργάζομαι στη πολυεθνική εταιρία ΙΒΜ ως Data Engineer. Συμμετέχω σε ένα Business Intelligence project για λογαριασμό εταιρίας στο κλάδο των αερομεταφορών. Το έργο περιλαμβάνει τη δόμηση και υλοποίηση ενός νέου Data Warehouse με στόχο την παραγωγή σύνθετων reports μέσω αναλύσεων αλλά και προβλέψεων.

Ο ρόλος της δίκης μου ομάδας μέσα στο έργο είναι αρχικά να «μεταφράζουμε» την Business πληροφορία του πελάτη σε κώδικα. Επιπλέον ασχολούμαστε με το «φόρτωμα» πρωτογενούς πληροφορίας στη βάση, με τον μετασχηματισμό των δεδομένων αλλά και την προετοιμασία τους ούτως ώστε να παράγουν σωστά δομημένες αναφορές αλλά και προβλέψεις.

Πιστεύω πως μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος απέκτησα χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που με βοήθησαν σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, οι προσδοκίες που είχα ξεκινώντας το ΠΜΣ εκπληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Δαγκλής Χρήστος: « Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη τις σπουδές μου στο ΠΜΣ. Εργάζομαι στην εταιρεία Teleperformance και το αντικείμενο της εργασίας μου είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς, που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και των σχεδίων δράσης για βελτίωση. Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜΣ είναι αρκετά χρήσιμες στην εργασία μου, ενώ αξιολογώ ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Τέλος, θεωρώ ότι εκπληρώθηκαν αρκετά οι προσδοκίες μου από το ΠΜΣ. »

Κτιριακό Συγκρότημα Νίκαιας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

210 - 4142307
τηλ. επικοινωνίας
mefast@unipi.gr
email επικοινωνίας

Κεντρικό Κτήριο
Πανεπιστημίου Πειραιώς

© Copyright – 2023  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο