Παρακαλούνται οι φοιτητές με Α.Μ. ΜΕΣ22, ΜΕΣ21 καθώς και με ΑΜ. ΜΕΣ20 (μόνο όσοι οφείλουν ή παρακολουθούν μαθήματα) να εγγραφούν στο μάθημα «Γραμματεία: Ανακοινώσεις ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική»» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Openeclass.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο