Κατηγορία: Υποτροφίες

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας ακαδ. έτος 2024 – 2025

Διαβιβαστικό για Γραμματείες ΑΕΙ_ΙΚΥ -ΕΥΔΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024 Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης […]

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Πρόσκληση

Προανακοινώσεις προγραμμάτων υποτροφιών ΙΚΥ

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτος 2024 – https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4283-proanakoinosi-ellinovretanikis ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας – https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4284-proanakoinosi-epif

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Προκήρυξη

Webinar σχετικά με τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών –  Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ανακοίνωση

FULBRIGHT GREECE: Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 για Έλληνες Πολίτες

FULBRIGHT GREECE: Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 για Έλληνες Πολίτες

Ημερίδα ενημέρωσης για τις Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες των Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RaR9Ns3mQ5WGfTFj6k62cQ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023-2024 ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023-2024 ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΗ μεταπτυχιακά ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ μεταπτυχ ΣΤΑΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο